• 1
  • 2
  • 3

Το δικηγορικό γραφείο του Δημοσθένη Πέππα και Συνεργατών αποτελεί συνέχεια μακράς οικογενειακής νομικής παράδοσης από το έτος 1970 όπου και ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον πατέρα του, Κωνσταντίνο Πέππα.

Στο δυναμικό του γραφείου συνεργάστηκε ως δικηγόρος και η αδερφή του Δημοσθένη, Ελισάβετ Πέππα, η οποία πλέον ασκεί καθήκοντα Συμβολαιογράφου Αθηνών. Το επιτελείο του Δικηγορικού γραφείου αποτελείται από στελέχη που έχουν διακριθεί και διακρίνονται για την εξειδίκευσή, το επιστημονικό τους κύρος και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν στα έδρανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η επιτυχής παροχή νομικών υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε κλάδο δικαίου και όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Δικαιοσύνης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Διατηρούμε μόνιμες συνεργασίες με έγκριτους δικηγόρους όλων των δικηγορικών συλλόγων της Ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού έχοντας συγκροτήσει ένα δίκτυο νομικών υπηρεσιών αποσκοπώντας αποκλειστικά στην επιτυχία των υποθέσεων των οποίων διαχειριζόμαστε.