Δικαίωμα πατέρα για επικοινωνία με τέκνο: Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικηγορικό Γραφείο Δημοσθένη Πέππα