Πολιτική απορρήτου

Συνοπτικά Στοιχεία

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, νοούνται οι πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα των υποκειμένων των δεδομένων, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
H Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και των υποψηφίων πελατών/μαθητών του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου, των επισκεπτών του ιστοτόπου (site) του ηλεκτρονικού εκπαιδευτηρίου-φροντιστηρίου της, των εγγεγραμμένων χρηστών στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της, των εργαζομένων και των υποψηφίων εργαζομένων της, των συνεργατών και των υποψήφιων συνεργατών της, καθώς και των προμηθευτών της. 

4. ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ιστότοπός μας συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους και με τους ακόλουθους τρόπους:

 
Δικηγορικό Γραφείο Δημοσθένη Πέππα